Matchen op karakter

Bij het matchen van poezels -hetzij wanneer wij twee kittens samen laten verhuizen of wanneer jij een kitten ter gezelschap van je reeds aanwezige lieverd zoekt- dient er gelet te worden op de individuele karakters. Alleen wanneer de karakters matchen zullen kittens elkaar óók op volwassen leeftijd leuk blijven vinden. Immers hebben volwassen katten elkaar in de natuur niet meer nodig om te kunnen overleven.

Wij willen voorkomen dat katten in ongeluk en ongenoegen samen zouden moeten leven. Dit druist volledig tegen onze visie in. We pakken dit dan ook zeer nauwkeurig aan.

Ik zou er niet aan moeten denken elke dag met iemand in huis te moeten leven die ik niet leuk vind. Jij?

Hiervoor heb ik begin 2023 de Yin-Yang methodiek ontwikkeld, waarbij ik op de leeftijd van 8 à 9 weken zeer nauwkeurig individuele karakterschetsen opmaak op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis. Dit is puur voor de vorm en ter ‘final check’, omdat ik eigenlijk de matches intuïtief al voel wanneer de kittens ca 5 weken oud zijn (the Magic path of intuition ♡).