Vaccineren; zonder nut?


De richtlijn voor vaccineren bij kittens is een vaccinatie op 9 en 12 weken. Vervolgens dien je de vaccinatie te herhalen op de leeftijd van 1 jaar. En hierna jaarlijks tot eens per drie jaar.

Máar, is dit ook echt nodig? Of stoppen we dan wellicht onnodig rommel in de nog zo kleine en kwetsbare lichaampjes? En hoe zit dit op 1 jarige leeftijd en later?

En kunnen we er vanuit gaan dat kittens na de standaard vaccinatie volledig beschermd zijn?

Onder de honden is titeren al jaren zeer bekend en wordt door veel fokkers ook al ingezet. En tot ons geluk, wordt het bij katten langzaamaan ook bekender.

Wat is titeren?


Titeren is vaccineren op maat. Middels afname van een kleine hoeveelheid bloed, uit bijvoorbeeld het oor, wordt middels een test vastgesteld hoe het gesteld is met de antistoffen tegen bepaalde ziekten. Zo weten we precies of de kleintjes nog voldoende antistoffen hebben (welke zij via de moedermelk hebben gekregen) en of een enting ook echt nodig is.

Kittens krijgen antistoffen mee vanuit de moeder. Dit noemen wij maternale antistoffen.


Maternale antistoffen

De eerste 48 uur krijgen kittens maternale antistoffen mee via de moedermelk (colostrum). We zien vaak dat de maternale antistoffen pas verdwijnen rond de leeftijd van tien tot zestien weken. In sommige gevallen zien we zelfs (door middel van titeren) dat er op twintig weken nog steeds maternale antistoffen aanwezig zijn. Vooral bij raskatten zien wij dit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld zwerfkatten- en kittens.

Als de moeder bij de bevalling niet voldoende antistoffen heeft, kunnen er ook geen antistoffen worden doorgegeven aan de kittens. Het is dus belangrijk dat we weten of de moeder over voldoende antistoffen beschikt, zodat zij deze door kan geven aan haar kittens. Vanzelfsprekend worden ook onze volwassen lieverds jaarlijks getiterd en dragen wij hiermee zorg dat de mama’s in spé voldoende antistoffen bij zich dragen.

Enten op maat, juist om te vóórkomen dat onze fluffy soulmates ziek worden!


Wat gebeurt er als we vaccineren zonder vooraf te titeren?

Wanneer we ‘klakkeloos’ vaccineren op 9 en 12 weken, stoppen we wellicht onnodig rommel in de kleine lijfjes van onze dierbare kittens.

Eigenlijk kun je er van uit gaan dat kittens tot een week of 12 (en soms zelfs tot 16 of 20 weken) de antistoffen van mama (maternale antistoffen) met zich mee dragen. Er vanuit gaande dat mama alle benodigde antistoffen bij zich draagt.
Wanneer er nog maternale antistoffen aanwezig zijn, heeft een enting dus geen nut en wordt er onnodig rommel in het lijfje gestopt. Sterker nog, een hele grote kans dat het lichaam gaat tegenwerken, omdat het lichaam via de enting ziektes binnen krijgt – waarvoor het kitten op dat moment (vanuit de maternale antistoffen) nog is beschermd.

Zodra de maternale antistoffen zijn afgenomen heeft enten pas “nut”. Wij hebben definitief besloten om al onze nestjes te zullen gaan titeren alvorens over te gaan tot vaccineren.

Resultaten titersessie van 8 katten naast elkaar.

Hoe pakken wij dit aan?

Wij nodigen de dierenarts bij ons thuis uit wanneer onze kittens 12 weken oud zijn. Elk kitten wordt vervolgens individueel door de dierenarts getiterd. Op basis van de individuele uitslagen worden een kleintje wel of niet geënt.

De titer sessie dient na 4 weken herhaald te worden. Dit om te meten of er nog maternale antistoffen aanwezig zijn (wanneer tijdens het 12 weken bezoek niet gevaccineerd hoefde te worden) óf te meten of de vaccinatie is aangeslagen (wanneer het kitten tijdens het 12 weken bezoek wel gevaccineerd is).

Wij geven uitgebreide informatie hierover mee aan de toekomstige human soulmates, zodat de kleintjes opnieuw getiterd kunnen worden in hun nieuwe gezinnen, op de leeftijd van:

  • 16/17 weken en dan wel/niet geënt zal/zullen worden.
  • 22 weken en dan wel/niet geënt zal/zullen worden.
  • jaarlijkse herhaal-titer en wel/niet enting.

Een vaccinatie wil niet altijd zeggen dat je dan ook beschermd bent… Bij katten is dit ook het geval.

Voorbeeld van misgedachte

Onze Indy is volgens schema geënt door haar fokker, op de leeftijden van 9 weken en 12 weken. Bij ons heeft zij haar standaard vaccinatie op 1 jarige leeftijd gekregen (toen titerden wij nog niet).

Je zou nu toch aannemen dat zij voldoende beschermd zou zijn tegen de ziekten waartegen zij geënt is?

Niets is minder waar! Toen Indy op de leeftijd van 1 jaar en 7 maanden getiterd werd, bleek zij géén antistoffen tegen de dodelijke kattenziekte te hebben!

Op de afbeelding zie je ook kitten Bamm Bamm. Zij heeft haar standaard vaccinatie op 9 weken en 12 weken gehad. Volgens schema zou zij nu pas op 1 jarige leeftijd opnieuw gevaccineerd hoeven te worden. Echter, toen zij op de leeftijd van 23 weken getiterd werd, bleek ook zij géén antistoffen tegen de dodelijke kattenziekte te hebben!

En exact hierom is titeren nu zo belangrijk. Immers, meten = weten.